Butir Pencalonan

Pencalonan diterima melalui lelaman ini: http://wiramelayi.akar.com.sg

Kriteria untuk Pencalonan
1. Individu Melayu atau daripada mana-mana badan organisasi (sepenuhnya atau kebanyakan dimiliki oleh orang Melayu).
2. Seseorang itu dikategorikan sebagai Melayu jika dia menganggap dirinya sebagai anggota dalam masyarakat Melayu dan tidak mewakili mana-mana masyarakat lain di Singapura.
3. Berjaya dalam sesebuah bidang yang tersenarai.
4. Kisah hidup yang berinspirasi.

Garis Masa:
Mei hingga Julai – Penghantaran pencalonan daripada orang ramai
Ogos hingga Oktober – Pengumuman nama-nama pencalonan dan undian daripada orang awam
Oktober hingga November – Majlis Penerimaan Anugerah dan Pelancaran Buku