Want a discount? Become a member by purchasing Rakan Akar (Premium)!

Sistem Pintar Membaca™

$69.90

Sistem Belajar Membaca bahasa Melayu #1 di Singapura!

📖🧸Set Permulaan Sistem Pintar Membaca™

 Siri 8 buku (saiz A4)
 Poster A3 Lagu Fonik ‘Saya Pintar Membaca’
 Senarai Semak Pencapaian
 Pelekat Pencapaian (240 pelekat)
 Sijil Pencapaian

📥 Muat Turun Percuma: Kertas Latihan Asas Sistem Pintar Membaca™ (https://akar.com.sg/index.php/kertas-latihan-asas-pintar-membaca/)

Sistem Pintar Membaca™ dicipta sebagai alat pembelajaran membaca bahasa Melayu yang bertahap, lengkap dan efektif. Dilengkapi dengan siri lapan buah buku berserta bahan-bahan pembelajaran tambahan, pasti kanak-kanak mampu membaca bahasa Melayu dengan lancar sejak peringkat awal lagi. Sistem Pintar Membaca™ ini menggunakan kaedah pembelajaran berasaskan minda. Kaedah yang direka ini adalah kaedah berdasarkan penyelidikan.

Kanak-kanak akan diajar secara bertahap daripada Buku 1 Vokal & Konsonan hingga Buku 8 Membaca Ayat (Lanjutan), iaitu dimulai daripada pembelajaran bunyi-bunyi vokal dan konsonan diikuti dengan suku kata tiga dan empat huruf. Kemudian, kanak-kanak akan belajar kosa kata bergambar agar mereka mengetahui nama-nama benda di sekeliling mereka, dan turut dilengkapi dengan bahan bacaan ayat asas dan lanjutan.

Bukan itu sahaja, siri buku ini turut dilengkapi dengan sistem yang dibangunkan khas agar kanak-kanak dapat belajar berterusan sama ada secara atas talian mahupun daripada bahan-bahan pembelajaran tambahan yang dibekalkan. Sertai Rakan Pintar Membaca™ dan muat turun bahan-bahan pembelajaran tambahan secara percuma seperti audio dan video, kertas latihan, e-buku, buku audio dan banyak lagi!

Siri Lapan Buku Sistem Pintar Membaca™

✅ Buku 1 – Vokal & Konsonan
✅ Buku 2 – Suku Kata Tiga Huruf (A)
✅ Buku 3 – Suku Kata Tiga Huruf (B)
✅ Buku 4 – Suku Kata Empat Huruf
✅ Buku 5 – Kosa Kata Bergambar (A)
✅ Buku 6 – Kosa Kata Bergambar (B)
✅ Buku 7 – Membaca Ayat (Asas)
✅ Buku 8 – Membaca Ayat (Lanjutan)

KUMPULAN PENERBITAN PINTAR MEMBACA™
(MALAYSIA DAN SINGAPURA)

Pakar Pendidikan dan Konsultan:
1. Dr. Mohammad Nizam Abdul Kadir (Dr Zam)
BSc Hons, MSc, DSc (Teknologi Pembelajaran), PGDE (Pendidikan)
2. Dr. Shazilla Noordin (Dr Zeela)
BA, DA (Pendidikan Awal Kanak-Kanak)

Penulis Penyelidikan:
1. Muhamad Azhar Md Haris (Cikgu Azhar)
BA Hons (Pengajian Bahasa Melayu), Universiti Kebangsaan Malaysia
2. Qamarina Mohd Fadzil (Cikgu Ina)
BA Hons (Ekonomi), Universiti Kebangsaan Malaysia

 

Name Range Discount
Get free MPM48 Gift Voucher $500 1 - 100 Get $500 Gift Voucher for Master PSLE Maths in 48 Hours ™ Programme by Dr Zam's Academy (DZA0099) ($500.00)
Get free Quantus Learning $20 Voucher 1 - 100 Get $20 Gift Voucher from Quantus Learning (QLV0099) ($20.00)
Purchase this product now and earn 69 Akar Points.

Sistem Pintar Membaca™ dicipta sebagai alat pembelajaran membaca bahasa Melayu yang bertahap, lengkap dan efektif. Dilengkapi dengan siri lapan buah buku berserta bahan-bahan pembelajaran tambahan, pasti kanak-kanak mampu membaca bahasa Melayu dengan lancar sejak peringkat awal lagi. Sistem Pintar Membaca™ ini menggunakan kaedah pembelajaran berasaskan minda. Kaedah yang direka ini adalah kaedah berdasarkan penyelidikan.

Kanak-kanak akan diajar secara bertahap daripada Buku 1 Vokal & Konsonan hingga Buku 8 Membaca Ayat (Lanjutan), iaitu dimulai daripada pembelajaran bunyi-bunyi vokal dan konsonan diikuti dengan suku kata tiga dan empat huruf. Kemudian, kanak-kanak akan belajar kosa kata bergambar agar mereka mengetahui nama-nama benda di sekeliling mereka, dan turut dilengkapi dengan bahan bacaan ayat asas dan lanjutan.

Bukan itu sahaja, siri buku ini turut dilengkapi dengan sistem yang dibangunkan khas agar kanak-kanak dapat belajar berterusan sama ada secara atas talian mahupun daripada bahan-bahan pembelajaran tambahan yang dibekalkan. Sertai Rakan Pintar Membaca™ dan muat turun bahan-bahan pembelajaran tambahan secara percuma seperti audio dan video, kertas latihan, e-buku, buku audio dan banyak lagi!

Buku 1 Vokal & Konsonan
Buku 1 mengandungi asas pembacaan dalam bahasa Melayu untuk kanak-kanak menggunakan kaedah fonik. Dalam Buku 1 ini, kanak-kanak mula diajar dan dilatih mengetahui dan menyebut bunyi-bunyi berhubung kait dengan huruf vokal, huruf konsonan dan digraf. Seterusnya, kanak-kanak ditunjukkan bagaimana bunyi-bunyi tersebut boleh dipelbagaikan dengan menggabungkan antara vokal dengan konsonan dalam pembentukan suku kata. Penggabungan pelbagai suku kata tertentu dapat menghasilkan perkataan. Kanak-kanak juga akan dibimbing untuk membaca mengikut warna-warna yang telah ditandakan, iaitu merah, kuning dan hijau supaya dapat membantu mereka mengenal sebutan suku kata. Penguasaan fonik dalam Buku 1 amat penting untuk mereka belajar perkataan dalam buku seterusnya.

Buku 2 Suku Kata Tiga Huruf (A)

Buku 2 mengandungi suku kata tiga huruf yang mudah. Kanak-kanak akan menyebut suku kata tiga huruf ini mengikut warna yang ditandakan iaitu merah, kuning dan hijau. Kanak-kanak juga mula belajar menggabungkan suku kata tertentu untuk membentuk perkataan yang mempunyai makna. Penggabungan suku kata ditunjukkan dengan mewarnakan setiap suku kata dengan warna merah dan hitam. Makna bagi perkataan yang dibaca juga ditunjukkan melalui gambar supaya mudah difahami.

Buku 3 Suku Kata Tiga Huruf (B)
Buku 3 ialah buku lanjutan daripada Buku 2. Kanak-kanak diajar bunyi suku kata tiga huruf tetapi pada tahap yang lebih sukar. Kanak-kanak akan membaca semua bunyi ini dan mengikut warna yang ditandakan iaitu warna merah, kuning dan hijau. Selepas belajar bunyi-bunyi suku kata ini, kanak-kanak akan belajar menggabungkan dengan bunyi suku kata lain untuk membentuk perkataan. Penggabungan suku kata ditunjukkan dengan mewarnakan setiap suku kata dengan warna merah dan hitam.

 

Buku 4  Suku Kata Empat Huruf

Buku 4 adalah pada tahap yang lebih tinggi. Buku ini mengandungi suku kata empat huruf. Kanak-kanak akan membaca semua bunyi tersebut dan mengikut warna yang ditandakan iaitu merah, kuning dan hijau. Kanak-kanak juga belajar menggabungkan suku kata tersebut dengan suku kata lain untuk membentuk perkataan yang mempunyai makna. Penggabungan suku kata ditunjukkan dengan mewarnakan setiap suku kata dengan warna merah dan hitam. Makna bagi perkataan yang dibaca juga ditunjukkan melalui gambar supaya mudah difahami.

Buku 5 Kosa Kata Bergambar (A)
Buku 5 adalah tahap untuk kanak-kanak memperkasakan pembacaan dengan pengetahuan perkataan-perkataan yang bermakna bagi mereka. Dalam Buku 5, kanak-kanak akan didedahkan dengan kosa kata nama-nama benda di sekeliling mereka. Buku ini mengandungi gambar-gambar dan perkataan-perkataan yang digunakan dalam kehidupan seharian seperti anggota badan, ahli keluarga, warna-warna, buah-buahan, barangan di rumah dan banyak lagi. Warna merah dan hitam mengikut suku kata masih lagi diberikan untuk memudahkan kanak-kanak membaca.

 

Buku 6 Kosa Kata Bergambar (B)
Buku 6 adalah sambungan daripada kosa kata Buku 5. Dalam Buku 6, kanak-kanak akan didedahkan dengan nama-nama yang khusus seperti pekerjaan, nama-nama negara, nama-nama planet dan sebagainya. Buku ini mengandungi gambar-gambar dan perkataan-perkataan yang masih lagi ditandakan dengan warna merah dan hitam mengikut suku kata untuk memudahkan kanak-kanak membaca.

Buku 7 Membaca Ayat (Asas)
Buku 7 adalah pada tahap tertinggi dalam pembelajaran membaca. Dalam Buku 7, kanak-kanak diajar membaca ayat-ayat asas bermula daripada tiga perkataan yang mudah difahami. Cerita-cerita yang dihasilkan mengandungi gambar-gambar yang menarik dan mempunyai pelbagai jumlah ayat. Cerita-cerita dalam buku ini juga adalah berdasarkan kosa kata dalam buku-buku terdahulu. Perkataan-perkataan masih lagi ditandakan dengan warna merah dan hitam mengikut suku kata untuk memudahkan kanak-kanak membaca. Pada bahagian akhir, terdapat glosari yang diberikan untuk membantu kanak-kanak memahami perkataan tertentu.

Buku 8 Membaca Ayat (Lanjutan)

Buku 8 adalah buku lanjutan daripada Buku 7. Dalam Buku 8, kanak-kanak diajar membaca ayat yang lebih mencabar berbanding ayat dalam Buku 7. Selain daripada ayat yang lebih panjang, terdapat juga suku kata yang lebih sukar. Pelbagai imbuhan dalam perkataan turut diperkenalkan dalam ayat-ayat ini. Cerita-cerita yang dihasilkan menggunakan kosa kata pada tahap yang lebih tinggi dan terdapat cerita yang tidak diberikan panduan bacaan bertanda warna merah dan hitam seperti sebelumnya. Namun begitu, cerita-cerita dalam buku ini masih disesuaikan mengikut tahap kemahiran membaca kanak-kanak. Tambahan pula, terdapat gambar-gambar yang menarik serta glosari pada bahagian akhir untuk membantu kanak-kanak memahami cerita.

 

 

Additional information

Weight 1000 g
Dimensions 32 × 25 × 4 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sistem Pintar Membaca™”

Your email address will not be published. Required fields are marked *