Shop / Kedai

For Preschool / Pra-sekolah

Sistem Pintar Membaca‚ĄĘ

For Preschool / Untuk Pra-sekolah

$69.90

Sistem Belajar Membaca bahasa Melayu #1 di Singapura!

ūüďĖūüßłSet Permulaan Sistem Pintar Membaca‚ĄĘ

✅ Siri 8 buku (saiz A4)
‚úÖ¬†Poster A3 Lagu Fonik ‚ÄėSaya Pintar Membaca‚Äô
✅ Senarai Semak Pencapaian
✅ Pelekat Pencapaian (240 pelekat)
✅ Sijil Pencapaian

Sistem Pintar Membaca‚ĄĘ¬†dicipta sebagai alat pembelajaran membaca bahasa Melayu yang bertahap, lengkap dan efektif. Dilengkapi dengan siri lapan buah buku berserta bahan-bahan pembelajaran tambahan, pasti kanak-kanak mampu membaca bahasa Melayu dengan lancar sejak peringkat awal lagi. Sistem Pintar Membaca‚ĄĘ ini menggunakan kaedah pembelajaran berasaskan minda. Kaedah yang direka ini adalah kaedah berdasarkan penyelidikan.

Name Range Discount
Get free MPM48 Gift Voucher $500 1 - 100 Get $500 Gift Voucher for Master PSLE Maths in 48 Hours ‚ĄĘ Programme by Dr Zam's Academy (DZA0099) ($500.00)
Purchase this product now and earn 69 Akar Points.

For Primary School / Sekolah Rendah

Buku Latihan Pintar Bahasa Melayu Darjah 1 / Primary 1

For Primary School / Sekolah Rendah 

$10.90

Kumpulan Penulis Akar Education (guru-guru dan pakar bahasa Melayu) PGDE, B.A, MA (Bahasa Melayu)

Berdasarkan Format Peperiksaan MOE Terkini

Isi Kandungan:
✅ Latihan Tulisan
✅ Kosa Kata
✅ Peluasan Ayat
✅ Pemilihan Kata
✅ Kata Hubung
✅ Frasa
‚úÖ Kefahaman Subjektif
✅ Latihan Peperiksaan
✅ Kunci Jawapan
*Format peperiksaan terkini*

In stock

Name Range Discount
Get free MPM48 Gift Voucher $500 1 - 100 Get $500 Gift Voucher for Master PSLE Maths in 48 Hours ‚ĄĘ Programme by Dr Zam's Academy (DZA0099) ($500.00)
Purchase this product now and earn 10 Akar Points.

Buku Latihan Pintar Bahasa Melayu Darjah 2 / Primary 2

For Primary School / Sekolah Rendah 

$11.20

Kumpulan Penulis Akar Education (guru-guru dan pakar bahasa Melayu) PGDE, B.A, MA (Bahasa Melayu)

Berdasarkan Format Peperiksaan MOE Terkini

Isi Kandungan:
✅ Kosa Kata
✅ Imbuhan
✅ Penjodoh Bilangan
✅ Kefahaman Objektif
✅ Kata Hubung
✅ Prosedur Kloz
‚úÖ Kefahaman Subjektif
✅ Latihan Peperiksaan
✅ Kunci Jawapan
*Format peperiksaan terkini*

In stock

Name Range Discount
Get free MPM48 Gift Voucher $500 1 - 100 Get $500 Gift Voucher for Master PSLE Maths in 48 Hours ‚ĄĘ Programme by Dr Zam's Academy (DZA0099) ($500.00)
Purchase this product now and earn 11 Akar Points.

Buku Latihan Pintar Bahasa Melayu Darjah 3 / Primary 3

For Primary School / Sekolah Rendah 

$11.90

Kumpulan Penulis Akar Education (guru-guru dan pakar bahasa Melayu) PGDE, B.A, MA (Bahasa Melayu)

Berdasarkan Format Peperiksaan MOE Terkini

Isi Kandungan:
✅ Imbuhan
✅ Peribahasa
✅ Golongan Kata
✅ Kefahaman Objektif
✅ Frasa
✅ Rangsangan Grafik
‚úÖ Kefahaman Subjektif
✅ Latihan Peperiksaan
‚úÖ Kunci Jawapan
*Format peperiksaan terkini*

In stock

Name Range Discount
Get free MPM48 Gift Voucher $500 1 - 100 Get $500 Gift Voucher for Master PSLE Maths in 48 Hours ‚ĄĘ Programme by Dr Zam's Academy (DZA0099) ($500.00)
Purchase this product now and earn 11 Akar Points.

Buku Latihan Pintar Bahasa Melayu Darjah 4 / Primary 4

For Primary School / Sekolah Rendah 

$12.20

Kumpulan Penulis Akar Education (guru-guru dan pakar bahasa Melayu) PGDE, B.A, MA (Bahasa Melayu)

Berdasarkan Format Peperiksaan MOE Terkini

Isi Kandungan:
✅ Imbuhan
✅ Peribahasa
✅ Golongan Kata
✅ Kefahaman Objektif
✅ Frasa
✅ Rangsangan Grafik
‚úÖ Kefahaman Subjektif
✅ Latihan Peperiksaan
‚úÖ Kunci Jawapan
*Format peperiksaan terkini*

In stock

Name Range Discount
Get free MPM48 Gift Voucher $500 1 - 100 Get $500 Gift Voucher for Master PSLE Maths in 48 Hours ‚ĄĘ Programme by Dr Zam's Academy (DZA0099) ($500.00)
Purchase this product now and earn 12 Akar Points.

Buku Latihan Pintar Bahasa Melayu Darjah 5 / Primary 5

For Primary School / Sekolah Rendah 

$12.90

Kumpulan Penulis Akar Education (guru-guru dan pakar bahasa Melayu) PGDE, B.A, MA (Bahasa Melayu)

Berdasarkan Format Peperiksaan MOE Terkini

Isi Kandungan:
✅ Imbuhan
✅ Peribahasa
✅ Golongan Kata
✅ Kefahaman Objektif
✅ Frasa
✅ Rangsangan Grafik
‚úÖ Kefahaman Subjektif
✅ Latihan Peperiksaan
‚úÖ Kunci Jawapan
*Format peperiksaan terkini*

In stock

Name Range Discount
Get free MPM48 Gift Voucher $500 1 - 100 Get $500 Gift Voucher for Master PSLE Maths in 48 Hours ‚ĄĘ Programme by Dr Zam's Academy (DZA0099) ($500.00)
Purchase this product now and earn 12 Akar Points.

Buku Latihan Pintar Bahasa Melayu Darjah 6 / Primary 6

For Primary School / Sekolah Rendah 

$13.20

Kumpulan Penulis Akar Education (guru-guru dan pakar bahasa Melayu) PGDE, B.A, MA (Bahasa Melayu)

Berdasarkan Format Peperiksaan MOE Terkini

Isi Kandungan:
✅ Imbuhan
✅ Peribahasa
✅ Golongan Kata
✅ Kefahaman Objektif
✅ Frasa
✅ Rangsangan Grafik
‚úÖ Kefahaman Subjektif
✅ Latihan Peperiksaan
‚úÖ Kunci Jawapan
*Format peperiksaan terkini*

In stock

Name Range Discount
Get free MPM48 Gift Voucher $500 1 - 100 Get $500 Gift Voucher for Master PSLE Maths in 48 Hours ‚ĄĘ Programme by Dr Zam's Academy (DZA0099) ($500.00)
Purchase this product now and earn 13 Akar Points.

PSLE Series / Siri PSLE

Bimbingan Lengkap PSLE Bahasa Melayu

For Primary 5 or 6 / Sekolah Rendah Darjah 5 atau 6 (PSLE)

$39.90

Kumpulan Penulis Akar Education (guru-guru dan pakar bahasa Melayu) PGDE, B.A, MA (Bahasa Melayu)

Berdasarkan Format Peperiksaan MOE Terkini

✅ Nota-nota Tatabahasa dan Kosa Kata
✅ Panduan-panduan Karangan dan Lisan
✅ Nota Bimbingan serta Latihan Topikal
✅ Kertas Latihan Peperiksaan PSLE
‚ŹŹ¬†Bonus: Muat Turun Video Lisan dan Audio Kefahaman Mendengar

Isi Kandungan:

Bahagian 1 ‚Äď Peperiksaan PSLE Bahasa Melayu¬†
Bab 1 Format dan Jadual Pengkhususan PSLE Bahasa Melayu
Panduan Peperiksaan PSLE Bahasa Melayu
Pelan Belajar

Bahagian 2 ‚Äď Nota-Nota Tatabahasa dan Kosa Kata
Bab 2 Tatabahasa
Bab 3 Kosa Kata

Bahagian 3 ‚Äď Karangan¬†
Bab 4 Panduan Mengarang
Bab 5 Karangan Bertajuk
Bab 6 Karangan Bergambar

Bahagian 4 ‚Äď Nota Bimbingan dan Latihan Topikal¬†
Bab 7 Imbuhan
Bab 8 Peribahasa
Bab 9 Golongan Kata
Bab 10 Frasa
Bab 11 Kefahaman Objektif
Bab 12 Kefahaman Subjektif
Bab 13 Rangsangan Grafik

Bahagian 5 ‚Äď Lisan¬†
Bab 14 Panduan Lisan
Bab 15 Bacaan Lantang
Bab 16 Perbualan Berdasarkan Video

Bahagian 6 ‚Äď Kefahaman Mendengar¬†
Bab 17 Kefahaman Mendengar

In stock (can be backordered)

Name Range Discount
Get free MPM48 Gift Voucher $500 1 - 100 Get $500 Gift Voucher for Master PSLE Maths in 48 Hours ‚ĄĘ Programme by Dr Zam's Academy (DZA0099) ($500.00)
Purchase this product now and earn 39 Akar Points.

Pintar Mengarang Darjah 5/6 (PSLE) / Primary 5/6 (PSLE) – Muat Turun (Download) – PDF

For Primary 5 or 6 / Sekolah Rendah Darjah 5 atau 6 (PSLE)

$12.80

Kumpulan Penulis Akar Education (guru-guru dan pakar bahasa Melayu) PGDE, B.A, MA (Bahasa Melayu)

Berdasarkan Format Peperiksaan MOE Terkini

Isi Kandungan:

✅ Nota Kosa Kata
✅ Panduan dan Latihan
✅ Karangan Model
*Memenuhi Kriteria dan Sukatan Pelajaran MOE Singapura

(Buku ini dicetak atas permintaan ‚Äď ‚ÄúPrint-on-Demand‚ÄĚ)

Name Range Discount
Get free MPM48 Gift Voucher $500 1 - 100 Get $500 Gift Voucher for Master PSLE Maths in 48 Hours ‚ĄĘ Programme by Dr Zam's Academy (DZA0099) ($500.00)
Purchase this product now and earn 12 Akar Points.

Pintar Kefahaman Darjah 5/6 (PSLE) / Primary 5/6 (PSLE) – Muat Turun (Download) – PDF

For Primary 5 or 6 / Sekolah Rendah Darjah 5 atau 6 (PSLE)

$12.80

Kumpulan Penulis Akar Education (guru-guru dan pakar bahasa Melayu) PGDE, B.A, MA (Bahasa Melayu)

Berdasarkan Format Peperiksaan MOE Terkini

Isi Kandungan:

✅ Kefahaman Objektif
✅ Kefahaman Subjektif
✅ Rangsangan Grafik
✅ Kefahaman Mendengar
‚≠źÔłŹ¬†Muat Turun Audio Kefahaman Mendengar
*Memenuhi Kriteria dan Sukatan Pelajaran MOE Singapura

(Buku ini dicetak atas permintaan ‚Äď ‚ÄúPrint-on-Demand‚ÄĚ)

Name Range Discount
Get free MPM48 Gift Voucher $500 1 - 100 Get $500 Gift Voucher for Master PSLE Maths in 48 Hours ‚ĄĘ Programme by Dr Zam's Academy (DZA0099) ($500.00)
Purchase this product now and earn 12 Akar Points.

Pintar Penggunaan Bahasa Darjah 5/6 (PSLE) / Primary 5/6 (PSLE) – Muat Turun (Download) – PDF

For Primary 5 or 6 / Sekolah Rendah Darjah 5 atau 6 (PSLE)

$12.80

Kumpulan Penulis Akar Education (guru-guru dan pakar bahasa Melayu) PGDE, B.A, MA (Bahasa Melayu)

Berdasarkan Format Peperiksaan MOE Terkini

Isi Kandungan:

✅ Nota Tatabahasa
✅ Imbuhan
✅ Peribahasa
✅ Golongan Kata
✅ Frasa
*Memenuhi Kriteria dan Sukatan Pelajaran MOE Singapura

(Buku ini dicetak atas permintaan ‚Äď ‚ÄúPrint-on-Demand‚ÄĚ)

Name Range Discount
Get free MPM48 Gift Voucher $500 1 - 100 Get $500 Gift Voucher for Master PSLE Maths in 48 Hours ‚ĄĘ Programme by Dr Zam's Academy (DZA0099) ($500.00)
Purchase this product now and earn 12 Akar Points.

Pintar Lisan Darjah 5/6 (PSLE) / Primary 5/6 (PSLE) – Muat Turun (Download) – PDF

For Primary 5 or 6 / Sekolah Rendah Darjah 5 atau 6 (PSLE)

$12.80

Kumpulan Penulis Akar Education (guru-guru dan pakar bahasa Melayu) PGDE, B.A, MA (Bahasa Melayu)

Berdasarkan Format Peperiksaan MOE Terkini

Isi Kandungan:

✅ Bacaan Lantang
✅ Perbualan Berdasarkan Video
✅ Video dan Bahan Latihan Lain
✅ Jawapan Model
*Memenuhi Kriteria dan Sukatan Pelajaran MOE Singapura

(Buku ini dicetak atas permintaan ‚Äď ‚ÄúPrint-on-Demand‚ÄĚ)

Name Range Discount
Get free MPM48 Gift Voucher $500 1 - 100 Get $500 Gift Voucher for Master PSLE Maths in 48 Hours ‚ĄĘ Programme by Dr Zam's Academy (DZA0099) ($500.00)
Purchase this product now and earn 12 Akar Points.

For Secondary School / Sekolah Menengah

Kertas Latihan Pintar Bahasa Melayu Menengah 1 / Secondary 1 (Exp/NA) – Muat Turun (Download) – PDF

For Secondary School / Sekolah Menengah

$13.80

Kumpulan Penulis Akar Education (guru-guru dan pakar bahasa Melayu) PGDE, B.A, MA (Bahasa Melayu)

Berdasarkan Format Peperiksaan MOE Terkini

Isi Kandungan:
✅ Penulisan Fungsional dan Penulisan Esei
✅ Imbuhan
✅ Peribahasa
✅ Golongan Kata (Prosedur Kloz)
✅ Kefahaman Objektif
✅ Kefahaman Subjektif
✅ Latihan Peperiksaan Kertas 1 dan Kertas 2
*Format peperiksaan terkini*

Name Range Discount
Get free MPM48 Gift Voucher $500 1 - 100 Get $500 Gift Voucher for Master PSLE Maths in 48 Hours ‚ĄĘ Programme by Dr Zam's Academy (DZA0099) ($500.00)
Purchase this product now and earn 13 Akar Points.

Kertas Latihan Pintar Bahasa Melayu Menengah 2 / Secondary 2 (Exp/NA) – Muat Turun (Download) – PDF

For Secondary School / Sekolah Menengah

$14.50

Kumpulan Penulis Akar Education (guru-guru dan pakar bahasa Melayu) PGDE, B.A, MA (Bahasa Melayu)

Berdasarkan Format Peperiksaan MOE Terkini

Isi Kandungan:
✅ Penulisan Fungsional dan Penulisan Esei
✅ Imbuhan
✅ Peribahasa
✅ Golongan Kata (Prosedur Kloz)
✅ Kefahaman Objektif
✅ Kefahaman Subjektif
✅ Latihan Peperiksaan Kertas 1 dan Kertas 2
*Format peperiksaan terkini*

Name Range Discount
Get free MPM48 Gift Voucher $500 1 - 100 Get $500 Gift Voucher for Master PSLE Maths in 48 Hours ‚ĄĘ Programme by Dr Zam's Academy (DZA0099) ($500.00)
Purchase this product now and earn 14 Akar Points.

Kertas Latihan Pintar Bahasa Melayu Menengah 3 / Secondary 3 (Exp/NA) – Muat Turun (Download) – PDF

For Secondary School / Sekolah Menengah

$15.20

Kumpulan Penulis Akar Education (guru-guru dan pakar bahasa Melayu) PGDE, B.A, MA (Bahasa Melayu)

Berdasarkan Format Peperiksaan MOE Terkini

Isi Kandungan:
✅ Penulisan Fungsional dan Penulisan Esei
✅ Imbuhan
✅ Peribahasa
✅ Golongan Kata (Prosedur Kloz)
✅ Kefahaman Objektif
✅ Kefahaman Subjektif
✅ Latihan Peperiksaan Kertas 1 dan Kertas 2
*Format peperiksaan terkini*

Name Range Discount
Get free MPM48 Gift Voucher $500 1 - 100 Get $500 Gift Voucher for Master PSLE Maths in 48 Hours ‚ĄĘ Programme by Dr Zam's Academy (DZA0099) ($500.00)
Purchase this product now and earn 15 Akar Points.

Kertas Latihan Pintar Bahasa Melayu Menengah 4 / Secondary 4 (Exp/NA) – Muat Turun (Download) – PDF

For Secondary School / Sekolah Menengah

$16.20

Kumpulan Penulis Akar Education (guru-guru dan pakar bahasa Melayu) PGDE, B.A, MA (Bahasa Melayu)

Berdasarkan Format Peperiksaan MOE Terkini

Isi Kandungan:
✅ Penulisan Fungsional dan Penulisan Esei
✅ Imbuhan
✅ Peribahasa
✅ Golongan Kata (Prosedur Kloz)
✅ Kefahaman Objektif
✅ Kefahaman Subjektif
✅ Latihan Peperiksaan Kertas 1 dan Kertas 2
*Format peperiksaan terkini*

Name Range Discount
Get free MPM48 Gift Voucher $500 1 - 100 Get $500 Gift Voucher for Master PSLE Maths in 48 Hours ‚ĄĘ Programme by Dr Zam's Academy (DZA0099) ($500.00)
Purchase this product now and earn 16 Akar Points.

Other Books / Buku-buku Lain

50 Wira Melayu Singapura 2018 (Hardcover Limited Edition)

For General Public / Masyarakat Umum

$50.00

Buku ini diterbitkan oleh Akar Education. Buku ini menampilkan pencalon-pencalon dalam 10 kategori. Kisah kejayaan inspirasi mereka akan dibincangkan dan dilengkapkan dengan wawancara khas. Acara pelancaran buku dan sesi menandatangani autograf akan diadakan untuk memperingati acara itu. Pameran-pameran bergerak juga akan dianjurkan untuk mempromosikan Wira Melayu Singapura di seluruh Singapura.

Hasil penjualan buku-buku ini kelak akan disalurkan ke dana program OneHeart Charity CSR. Buku ’50 Wira Melayu Singapura’ (Edisi 2018) berharga $50/senaskah.

In stock

Name Range Discount
Get free MPM48 Gift Voucher $500 1 - 100 Get $500 Gift Voucher for Master PSLE Maths in 48 Hours ‚ĄĘ Programme by Dr Zam's Academy (DZA0099) ($500.00)
Purchase this product now and earn 50 Akar Points.

Games / Permainan

Sale!

Set of 4 (Permainan Rasmi Melayu) – Congkak, Capteh, Batu Seremban and Gasing

For General Public / Masyarakat Umum

$49.90

Set of 4 Games: Congkak, Capteh, Batu Seremban and Gasing

In stock

Name Range Discount
Get free MPM48 Gift Voucher $500 1 - 100 Get $500 Gift Voucher for Master PSLE Maths in 48 Hours ‚ĄĘ Programme by Dr Zam's Academy (DZA0099) ($500.00)
Purchase this product now and earn 49 Akar Points.
Sale!

Congkak (Permainan Rasmi Melayu)

For General Public / Masyarakat Umum

$29.90

Congkak Rasmi Permainan Melayu Antarabangsa (World Malay Games)

Isi Kandungan: 1 papan congkak berlipat, 48 buah

In stock

Name Range Discount
Get free MPM48 Gift Voucher $500 1 - 100 Get $500 Gift Voucher for Master PSLE Maths in 48 Hours ‚ĄĘ Programme by Dr Zam's Academy (DZA0099) ($500.00)
Purchase this product now and earn 29 Akar Points.
Sale!

Batu Seremban (Permainan Rasmi Melayu)

For General Public / Masyarakat Umum

$9.90

Batu Seremban Rasmi Permainan Melayu Antarabangsa (World Malay Games)

In stock

Name Range Discount
Get free MPM48 Gift Voucher $500 1 - 100 Get $500 Gift Voucher for Master PSLE Maths in 48 Hours ‚ĄĘ Programme by Dr Zam's Academy (DZA0099) ($500.00)
Purchase this product now and earn 9 Akar Points.
Sale!

Capteh (Permainan Rasmi Melayu)

For General Public / Masyarakat Umum

$9.90

Capteh Rasmi Permainan Melayu Antarabangsa (World Malay Games)

In stock

Name Range Discount
Get free MPM48 Gift Voucher $500 1 - 100 Get $500 Gift Voucher for Master PSLE Maths in 48 Hours ‚ĄĘ Programme by Dr Zam's Academy (DZA0099) ($500.00)
Purchase this product now and earn 9 Akar Points.
Sale!

Gasing (Permainan Rasmi Melayu)

For General Public / Masyarakat Umum

$9.90

Kumpulan Penulis Akar Education (guru-guru dan pakar bahasa Melayu) PGDE, B.A, MA (Bahasa Melayu)

Berdasarkan Format Peperiksaan MOE Terkini

Isi Kandungan:
✅ Penulisan Fungsional dan Penulisan Esei
✅ Imbuhan
✅ Peribahasa
✅ Golongan Kata (Prosedur Kloz)
✅ Kefahaman Objektif
✅ Kefahaman Subjektif
✅ Latihan Peperiksaan Kertas 1 dan Kertas 2
*Format peperiksaan terkini*

In stock

Name Range Discount
Get free MPM48 Gift Voucher $500 1 - 100 Get $500 Gift Voucher for Master PSLE Maths in 48 Hours ‚ĄĘ Programme by Dr Zam's Academy (DZA0099) ($500.00)
Purchase this product now and earn 9 Akar Points.