Shop / Kedai

For Preschool / Pra-sekolah

Sistem Pintar Membaca™

For Preschool / Untuk Pra-sekolah

$69.90

Sistem Belajar Membaca bahasa Melayu #1 di Singapura!

📖🧸Set Permulaan Sistem Pintar Membaca™

 Siri 8 buku (saiz A4)
 Poster A3 Lagu Fonik ‘Saya Pintar Membaca’
 Senarai Semak Pencapaian
 Pelekat Pencapaian (240 pelekat)
 Sijil Pencapaian

Sistem Pintar Membaca™ dicipta sebagai alat pembelajaran membaca bahasa Melayu yang bertahap, lengkap dan efektif. Dilengkapi dengan siri lapan buah buku berserta bahan-bahan pembelajaran tambahan, pasti kanak-kanak mampu membaca bahasa Melayu dengan lancar sejak peringkat awal lagi. Sistem Pintar Membaca™ ini menggunakan kaedah pembelajaran berasaskan minda. Kaedah yang direka ini adalah kaedah berdasarkan penyelidikan.

Name Range Discount
Get free MPM48 Gift Voucher $500 1 - 100 Get $500 Gift Voucher for Master PSLE Maths in 48 Hours ™ Programme by Dr Zam's Academy (DZA0099) ($500.00)
Purchase this product now and earn 69 Akar Points.

For Primary School / Sekolah Rendah

Buku Latihan Pintar Bahasa Melayu Darjah 1 / Primary 1

For Primary School / Sekolah Rendah 

$10.90

Kumpulan Penulis Akar Education (guru-guru dan pakar bahasa Melayu) PGDE, B.A, MA (Bahasa Melayu)

Berdasarkan Format Peperiksaan MOE Terkini

Isi Kandungan:
 Latihan Tulisan
 Kosa Kata
 Peluasan Ayat
 Pemilihan Kata
 Kata Hubung
 Frasa
Kefahaman Subjektif
 Latihan Peperiksaan
 Kunci Jawapan
*Format peperiksaan terkini*

In stock

Name Range Discount
Get free MPM48 Gift Voucher $500 1 - 100 Get $500 Gift Voucher for Master PSLE Maths in 48 Hours ™ Programme by Dr Zam's Academy (DZA0099) ($500.00)
Purchase this product now and earn 10 Akar Points.

Buku Latihan Pintar Bahasa Melayu Darjah 2 / Primary 2

For Primary School / Sekolah Rendah 

$11.20

Kumpulan Penulis Akar Education (guru-guru dan pakar bahasa Melayu) PGDE, B.A, MA (Bahasa Melayu)

Berdasarkan Format Peperiksaan MOE Terkini

Isi Kandungan:
 Kosa Kata
 Imbuhan
 Penjodoh Bilangan
 Kefahaman Objektif
 Kata Hubung
 Prosedur Kloz
Kefahaman Subjektif
 Latihan Peperiksaan
 Kunci Jawapan
*Format peperiksaan terkini*

In stock

Name Range Discount
Get free MPM48 Gift Voucher $500 1 - 100 Get $500 Gift Voucher for Master PSLE Maths in 48 Hours ™ Programme by Dr Zam's Academy (DZA0099) ($500.00)
Purchase this product now and earn 11 Akar Points.

Buku Latihan Pintar Bahasa Melayu Darjah 3 / Primary 3

For Primary School / Sekolah Rendah 

$11.90

Kumpulan Penulis Akar Education (guru-guru dan pakar bahasa Melayu) PGDE, B.A, MA (Bahasa Melayu)

Berdasarkan Format Peperiksaan MOE Terkini

Isi Kandungan:
 Imbuhan
 Peribahasa
 Golongan Kata
 Kefahaman Objektif
 Frasa
 Rangsangan Grafik
Kefahaman Subjektif
 Latihan Peperiksaan
Kunci Jawapan
*Format peperiksaan terkini*

In stock

Name Range Discount
Get free MPM48 Gift Voucher $500 1 - 100 Get $500 Gift Voucher for Master PSLE Maths in 48 Hours ™ Programme by Dr Zam's Academy (DZA0099) ($500.00)
Purchase this product now and earn 11 Akar Points.

Buku Latihan Pintar Bahasa Melayu Darjah 4 / Primary 4

For Primary School / Sekolah Rendah 

$12.20

Kumpulan Penulis Akar Education (guru-guru dan pakar bahasa Melayu) PGDE, B.A, MA (Bahasa Melayu)

Berdasarkan Format Peperiksaan MOE Terkini

Isi Kandungan:
 Imbuhan
 Peribahasa
 Golongan Kata
 Kefahaman Objektif
 Frasa
 Rangsangan Grafik
Kefahaman Subjektif
 Latihan Peperiksaan
Kunci Jawapan
*Format peperiksaan terkini*

In stock

Name Range Discount
Get free MPM48 Gift Voucher $500 1 - 100 Get $500 Gift Voucher for Master PSLE Maths in 48 Hours ™ Programme by Dr Zam's Academy (DZA0099) ($500.00)
Purchase this product now and earn 12 Akar Points.

Buku Latihan Pintar Bahasa Melayu Darjah 5 / Primary 5

For Primary School / Sekolah Rendah 

$12.90

Kumpulan Penulis Akar Education (guru-guru dan pakar bahasa Melayu) PGDE, B.A, MA (Bahasa Melayu)

Berdasarkan Format Peperiksaan MOE Terkini

Isi Kandungan:
 Imbuhan
 Peribahasa
 Golongan Kata
 Kefahaman Objektif
 Frasa
 Rangsangan Grafik
Kefahaman Subjektif
 Latihan Peperiksaan
Kunci Jawapan
*Format peperiksaan terkini*

In stock

Name Range Discount
Get free MPM48 Gift Voucher $500 1 - 100 Get $500 Gift Voucher for Master PSLE Maths in 48 Hours ™ Programme by Dr Zam's Academy (DZA0099) ($500.00)
Purchase this product now and earn 12 Akar Points.

Buku Latihan Pintar Bahasa Melayu Darjah 6 / Primary 6

For Primary School / Sekolah Rendah 

$13.20

Kumpulan Penulis Akar Education (guru-guru dan pakar bahasa Melayu) PGDE, B.A, MA (Bahasa Melayu)

Berdasarkan Format Peperiksaan MOE Terkini

Isi Kandungan:
 Imbuhan
 Peribahasa
 Golongan Kata
 Kefahaman Objektif
 Frasa
 Rangsangan Grafik
Kefahaman Subjektif
 Latihan Peperiksaan
Kunci Jawapan
*Format peperiksaan terkini*

In stock

Name Range Discount
Get free MPM48 Gift Voucher $500 1 - 100 Get $500 Gift Voucher for Master PSLE Maths in 48 Hours ™ Programme by Dr Zam's Academy (DZA0099) ($500.00)
Purchase this product now and earn 13 Akar Points.

PSLE Series / Siri PSLE

Bimbingan Lengkap PSLE Bahasa Melayu

For Primary 5 or 6 / Sekolah Rendah Darjah 5 atau 6 (PSLE)

$39.90

Kumpulan Penulis Akar Education (guru-guru dan pakar bahasa Melayu) PGDE, B.A, MA (Bahasa Melayu)

Berdasarkan Format Peperiksaan MOE Terkini

 Nota-nota Tatabahasa dan Kosa Kata
 Panduan-panduan Karangan dan Lisan
 Nota Bimbingan serta Latihan Topikal
 Kertas Latihan Peperiksaan PSLE
 Bonus: Muat Turun Video Lisan dan Audio Kefahaman Mendengar

Isi Kandungan:

Bahagian 1 – Peperiksaan PSLE Bahasa Melayu 
Bab 1 Format dan Jadual Pengkhususan PSLE Bahasa Melayu
Panduan Peperiksaan PSLE Bahasa Melayu
Pelan Belajar

Bahagian 2 – Nota-Nota Tatabahasa dan Kosa Kata
Bab 2 Tatabahasa
Bab 3 Kosa Kata

Bahagian 3 – Karangan 
Bab 4 Panduan Mengarang
Bab 5 Karangan Bertajuk
Bab 6 Karangan Bergambar

Bahagian 4 – Nota Bimbingan dan Latihan Topikal 
Bab 7 Imbuhan
Bab 8 Peribahasa
Bab 9 Golongan Kata
Bab 10 Frasa
Bab 11 Kefahaman Objektif
Bab 12 Kefahaman Subjektif
Bab 13 Rangsangan Grafik

Bahagian 5 – Lisan 
Bab 14 Panduan Lisan
Bab 15 Bacaan Lantang
Bab 16 Perbualan Berdasarkan Video

Bahagian 6 – Kefahaman Mendengar 
Bab 17 Kefahaman Mendengar

In stock (can be backordered)

Name Range Discount
Get free MPM48 Gift Voucher $500 1 - 100 Get $500 Gift Voucher for Master PSLE Maths in 48 Hours ™ Programme by Dr Zam's Academy (DZA0099) ($500.00)
Purchase this product now and earn 39 Akar Points.

Pintar Mengarang Darjah 5/6 (PSLE) / Primary 5/6 (PSLE) – Muat Turun (Download) – PDF

For Primary 5 or 6 / Sekolah Rendah Darjah 5 atau 6 (PSLE)

$12.80

Kumpulan Penulis Akar Education (guru-guru dan pakar bahasa Melayu) PGDE, B.A, MA (Bahasa Melayu)

Berdasarkan Format Peperiksaan MOE Terkini

Isi Kandungan:

 Nota Kosa Kata
 Panduan dan Latihan
 Karangan Model
*Memenuhi Kriteria dan Sukatan Pelajaran MOE Singapura

(Buku ini dicetak atas permintaan – “Print-on-Demand”)

Name Range Discount
Get free MPM48 Gift Voucher $500 1 - 100 Get $500 Gift Voucher for Master PSLE Maths in 48 Hours ™ Programme by Dr Zam's Academy (DZA0099) ($500.00)
Purchase this product now and earn 12 Akar Points.

Pintar Kefahaman Darjah 5/6 (PSLE) / Primary 5/6 (PSLE) – Muat Turun (Download) – PDF

For Primary 5 or 6 / Sekolah Rendah Darjah 5 atau 6 (PSLE)

$12.80

Kumpulan Penulis Akar Education (guru-guru dan pakar bahasa Melayu) PGDE, B.A, MA (Bahasa Melayu)

Berdasarkan Format Peperiksaan MOE Terkini

Isi Kandungan:

 Kefahaman Objektif
 Kefahaman Subjektif
 Rangsangan Grafik
 Kefahaman Mendengar
⭐️ Muat Turun Audio Kefahaman Mendengar
*Memenuhi Kriteria dan Sukatan Pelajaran MOE Singapura

(Buku ini dicetak atas permintaan – “Print-on-Demand”)

Name Range Discount
Get free MPM48 Gift Voucher $500 1 - 100 Get $500 Gift Voucher for Master PSLE Maths in 48 Hours ™ Programme by Dr Zam's Academy (DZA0099) ($500.00)
Purchase this product now and earn 12 Akar Points.

Pintar Penggunaan Bahasa Darjah 5/6 (PSLE) / Primary 5/6 (PSLE) – Muat Turun (Download) – PDF

For Primary 5 or 6 / Sekolah Rendah Darjah 5 atau 6 (PSLE)

$12.80

Kumpulan Penulis Akar Education (guru-guru dan pakar bahasa Melayu) PGDE, B.A, MA (Bahasa Melayu)

Berdasarkan Format Peperiksaan MOE Terkini

Isi Kandungan:

 Nota Tatabahasa
 Imbuhan
 Peribahasa
 Golongan Kata
 Frasa
*Memenuhi Kriteria dan Sukatan Pelajaran MOE Singapura

(Buku ini dicetak atas permintaan – “Print-on-Demand”)

Name Range Discount
Get free MPM48 Gift Voucher $500 1 - 100 Get $500 Gift Voucher for Master PSLE Maths in 48 Hours ™ Programme by Dr Zam's Academy (DZA0099) ($500.00)
Purchase this product now and earn 12 Akar Points.

Pintar Lisan Darjah 5/6 (PSLE) / Primary 5/6 (PSLE) – Muat Turun (Download) – PDF

For Primary 5 or 6 / Sekolah Rendah Darjah 5 atau 6 (PSLE)

$12.80

Kumpulan Penulis Akar Education (guru-guru dan pakar bahasa Melayu) PGDE, B.A, MA (Bahasa Melayu)

Berdasarkan Format Peperiksaan MOE Terkini

Isi Kandungan:

 Bacaan Lantang
 Perbualan Berdasarkan Video
 Video dan Bahan Latihan Lain
 Jawapan Model
*Memenuhi Kriteria dan Sukatan Pelajaran MOE Singapura

(Buku ini dicetak atas permintaan – “Print-on-Demand”)

Name Range Discount
Get free MPM48 Gift Voucher $500 1 - 100 Get $500 Gift Voucher for Master PSLE Maths in 48 Hours ™ Programme by Dr Zam's Academy (DZA0099) ($500.00)
Purchase this product now and earn 12 Akar Points.

For Secondary School / Sekolah Menengah

Kertas Latihan Pintar Bahasa Melayu Menengah 1 / Secondary 1 (Exp/NA) – Muat Turun (Download) – PDF

For Secondary School / Sekolah Menengah

$13.80

Kumpulan Penulis Akar Education (guru-guru dan pakar bahasa Melayu) PGDE, B.A, MA (Bahasa Melayu)

Berdasarkan Format Peperiksaan MOE Terkini

Isi Kandungan:
 Penulisan Fungsional dan Penulisan Esei
 Imbuhan
 Peribahasa
 Golongan Kata (Prosedur Kloz)
 Kefahaman Objektif
 Kefahaman Subjektif
 Latihan Peperiksaan Kertas 1 dan Kertas 2
*Format peperiksaan terkini*

Name Range Discount
Get free MPM48 Gift Voucher $500 1 - 100 Get $500 Gift Voucher for Master PSLE Maths in 48 Hours ™ Programme by Dr Zam's Academy (DZA0099) ($500.00)
Purchase this product now and earn 13 Akar Points.

Kertas Latihan Pintar Bahasa Melayu Menengah 2 / Secondary 2 (Exp/NA) – Muat Turun (Download) – PDF

For Secondary School / Sekolah Menengah

$14.50

Kumpulan Penulis Akar Education (guru-guru dan pakar bahasa Melayu) PGDE, B.A, MA (Bahasa Melayu)

Berdasarkan Format Peperiksaan MOE Terkini

Isi Kandungan:
 Penulisan Fungsional dan Penulisan Esei
 Imbuhan
 Peribahasa
 Golongan Kata (Prosedur Kloz)
 Kefahaman Objektif
 Kefahaman Subjektif
 Latihan Peperiksaan Kertas 1 dan Kertas 2
*Format peperiksaan terkini*

Name Range Discount
Get free MPM48 Gift Voucher $500 1 - 100 Get $500 Gift Voucher for Master PSLE Maths in 48 Hours ™ Programme by Dr Zam's Academy (DZA0099) ($500.00)
Purchase this product now and earn 14 Akar Points.

Kertas Latihan Pintar Bahasa Melayu Menengah 3 / Secondary 3 (Exp/NA) – Muat Turun (Download) – PDF

For Secondary School / Sekolah Menengah

$15.20

Kumpulan Penulis Akar Education (guru-guru dan pakar bahasa Melayu) PGDE, B.A, MA (Bahasa Melayu)

Berdasarkan Format Peperiksaan MOE Terkini

Isi Kandungan:
 Penulisan Fungsional dan Penulisan Esei
 Imbuhan
 Peribahasa
 Golongan Kata (Prosedur Kloz)
 Kefahaman Objektif
 Kefahaman Subjektif
 Latihan Peperiksaan Kertas 1 dan Kertas 2
*Format peperiksaan terkini*

Name Range Discount
Get free MPM48 Gift Voucher $500 1 - 100 Get $500 Gift Voucher for Master PSLE Maths in 48 Hours ™ Programme by Dr Zam's Academy (DZA0099) ($500.00)
Purchase this product now and earn 15 Akar Points.

Kertas Latihan Pintar Bahasa Melayu Menengah 4 / Secondary 4 (Exp/NA) – Muat Turun (Download) – PDF

For Secondary School / Sekolah Menengah

$16.20

Kumpulan Penulis Akar Education (guru-guru dan pakar bahasa Melayu) PGDE, B.A, MA (Bahasa Melayu)

Berdasarkan Format Peperiksaan MOE Terkini

Isi Kandungan:
 Penulisan Fungsional dan Penulisan Esei
 Imbuhan
 Peribahasa
 Golongan Kata (Prosedur Kloz)
 Kefahaman Objektif
 Kefahaman Subjektif
 Latihan Peperiksaan Kertas 1 dan Kertas 2
*Format peperiksaan terkini*

Name Range Discount
Get free MPM48 Gift Voucher $500 1 - 100 Get $500 Gift Voucher for Master PSLE Maths in 48 Hours ™ Programme by Dr Zam's Academy (DZA0099) ($500.00)
Purchase this product now and earn 16 Akar Points.

Other Books / Buku-buku Lain

50 Wira Melayu Singapura 2018 (Hardcover Limited Edition)

For General Public / Masyarakat Umum

$50.00

Buku ini diterbitkan oleh Akar Education. Buku ini menampilkan pencalon-pencalon dalam 10 kategori. Kisah kejayaan inspirasi mereka akan dibincangkan dan dilengkapkan dengan wawancara khas. Acara pelancaran buku dan sesi menandatangani autograf akan diadakan untuk memperingati acara itu. Pameran-pameran bergerak juga akan dianjurkan untuk mempromosikan Wira Melayu Singapura di seluruh Singapura.

Hasil penjualan buku-buku ini kelak akan disalurkan ke dana program OneHeart Charity CSR. Buku ’50 Wira Melayu Singapura’ (Edisi 2018) berharga $50/senaskah.

In stock

Name Range Discount
Get free MPM48 Gift Voucher $500 1 - 100 Get $500 Gift Voucher for Master PSLE Maths in 48 Hours ™ Programme by Dr Zam's Academy (DZA0099) ($500.00)
Purchase this product now and earn 50 Akar Points.

Games / Permainan

Sale!

Set of 4 (Permainan Rasmi Melayu) – Congkak, Capteh, Batu Seremban and Gasing

For General Public / Masyarakat Umum

$49.90

Set of 4 Games: Congkak, Capteh, Batu Seremban and Gasing

In stock

Name Range Discount
Get free MPM48 Gift Voucher $500 1 - 100 Get $500 Gift Voucher for Master PSLE Maths in 48 Hours ™ Programme by Dr Zam's Academy (DZA0099) ($500.00)
Purchase this product now and earn 49 Akar Points.
Sale!

Congkak (Permainan Rasmi Melayu)

For General Public / Masyarakat Umum

$29.90

Congkak Rasmi Permainan Melayu Antarabangsa (World Malay Games)

Isi Kandungan: 1 papan congkak berlipat, 48 buah

In stock

Name Range Discount
Get free MPM48 Gift Voucher $500 1 - 100 Get $500 Gift Voucher for Master PSLE Maths in 48 Hours ™ Programme by Dr Zam's Academy (DZA0099) ($500.00)
Purchase this product now and earn 29 Akar Points.
Sale!

Batu Seremban (Permainan Rasmi Melayu)

For General Public / Masyarakat Umum

$9.90

Batu Seremban Rasmi Permainan Melayu Antarabangsa (World Malay Games)

In stock

Name Range Discount
Get free MPM48 Gift Voucher $500 1 - 100 Get $500 Gift Voucher for Master PSLE Maths in 48 Hours ™ Programme by Dr Zam's Academy (DZA0099) ($500.00)
Purchase this product now and earn 9 Akar Points.
Sale!

Capteh (Permainan Rasmi Melayu)

For General Public / Masyarakat Umum

$9.90

Capteh Rasmi Permainan Melayu Antarabangsa (World Malay Games)

In stock

Name Range Discount
Get free MPM48 Gift Voucher $500 1 - 100 Get $500 Gift Voucher for Master PSLE Maths in 48 Hours ™ Programme by Dr Zam's Academy (DZA0099) ($500.00)
Purchase this product now and earn 9 Akar Points.
Sale!

Gasing (Permainan Rasmi Melayu)

For General Public / Masyarakat Umum

$9.90

Kumpulan Penulis Akar Education (guru-guru dan pakar bahasa Melayu) PGDE, B.A, MA (Bahasa Melayu)

Berdasarkan Format Peperiksaan MOE Terkini

Isi Kandungan:
 Penulisan Fungsional dan Penulisan Esei
 Imbuhan
 Peribahasa
 Golongan Kata (Prosedur Kloz)
 Kefahaman Objektif
 Kefahaman Subjektif
 Latihan Peperiksaan Kertas 1 dan Kertas 2
*Format peperiksaan terkini*

In stock

Name Range Discount
Get free MPM48 Gift Voucher $500 1 - 100 Get $500 Gift Voucher for Master PSLE Maths in 48 Hours ™ Programme by Dr Zam's Academy (DZA0099) ($500.00)
Purchase this product now and earn 9 Akar Points.