Buku Latihan Pintar Bahasa Melayu

Darjah 2 / Primary 2

Harga Runcit/Retail Price: $9.50

Penulis: Cikgu Ahmad Wan (BA Hons), Cikgu Nur Atikah Md Haizan (MA, BA Hons), Cikgu Idris Ahmad (BA Hons)

Berdasarkan Format Peperiksaan MOE Terkini

Ringkasan Kandungan Buku Pintar Bahasa Melayu

Nota Tatabahasa

Dilengkapi dengan nota ringkas tatabahasa di awal bab komponen bagi membantu pelajar mengimbas kembali pelajaran dengan cepat sebelum atau semasa membuat latihan.

Latihan Topikal

Latihan-latihan topikal yang mengikut TOS peperiksaan sekolah nasional.

Model Kertas Ujian

Lima set model kertas ujian yang bercirikan TOS peperiksaan sekolah nasional.

Kunci Jawapan

Setiap latihan dilengkapi dengan kunci jawapan yang boleh didapatkan di akhir bahagian buku.

Isi Kandungan Darjah 2

Bab 1 : Kosa Kata

Bab 2 : Imbuhan

Bab 3 : Penjodoh Bilangan

Bab 4: Kefahaman Objektif

Bab 5 : Kata Hubung

Bab 6 : Prosedur Kloz

Bab 7 : Kefahaman Subjektif

Bab 8 : Kertas Ujian

Kunci Jawapan