Buku Latihan Pintar Bahasa Melayu

Darjah 1 / Primary 1

Harga Runcit/Retail Price: $8.90

Penulis: Cikgu Ahmad Wan (BA Hons), Cikgu Nur Atiqah MD Haizan (MA, BA Hons), Cikgu Idris Ahmad (BA Hons)

Berdasarkan Format Peperiksaan MOE Terkini

Ringkasan Kandungan Buku Pintar Bahasa Melayu

Latihan Tulisan (Penmanship)

Empat set latihan tulisan untuk mengasah kemahiran menulis

Latihan Topikal

Latihan-latihan topikal yang mengikut TOS peperiksaan sekolah nasional.

Model Kertas Ujian

Lima set model kertas ujian yang bercirikan TOS peperiksaan sekolah nasional.

Kunci Jawapan

Setiap latihan dilengkapi dengan kunci jawapan yang boleh didapatkan di akhir bahagian buku.

Isi Kandungan Darjah 1

Bab 1 : Latihan Tulisan

Bab 2 : Kosa Kata

Bab 3 : Peluasan Ayat

Bab 4: Pemilihan Kata

Bab 5 : Kata Hubung

Bab 6 : Frasa

Bab 7 : Kefahaman Subjektif

Bab 8 : Kertas Ujian

Kunci Jawapan